Градът | 27 Юли 2018, 12:09

Шест оферти за идеен проект на отклонението на метрото в "Люлин" към Околовръсното

"БИАС – М" ЕООД е най-вероятният победител в търга, цената на компанията е най-ниска – 464 хил. лв. без ДДС.