Градът | 21 Май 2018, 11:55

Съвременните жилищни сгради: иновативни, удобни, технологични, зелени

Панел 2, част 2: Жилищна архитектура, дизайн и технологии 2018