Градът | 22 Март 2018

Банско има модерна пречиствателна станция

Завърши проектът "Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на Банско с изграждане на ПСОВ", в който са инвестирани 83,8 млн. лв.

Обратно нагоре ↑