Градът | 06 Февруари 2018, 15:33

Доизграждане на ПСОВ - Видин, втора фаза