Градът | 23 Ноември 2017, 13:13

Логистичната база на "Лидл": "Пайп Систем" осигурява комплексно изпълнение на сградни ВиК мрежи, инсталации за пожарогасене и подово отопление

В брой 5 на сп. ГРАДЪТ СГРАДИ