Градът | 27 Октомври 2017, 10:34

Стоян Братоев: Третият метролъч на София се изгражда при много тежки геоложки условия