Градът | 16 Ноември 2017, 14:00

МВР, Изпълнителна агенция по околна среда и ДП "Пристанищна инфраструктура" с награди за постижение в сферата на ГИС