Градът | 09 Ноември 2017, 09:36

Община Ямбол избира строителен надзор за втората фаза на водния проект