Градът | 06 Ноември 2017, 15:20

"Професия архитект - посоката днес": Архитекти обсъждат професионалната практика и строителните закони

45 професионалисти от район Югоизточен и от Пловдив, София-град, Хасково, Кърджали, Варна и Габрово проведоха кръгла маса в Ямбол