Градът | 06 Ноември 2017, 14:08

15 млн. лв. за изграждане на нова Пречиствателна станция за отпадъчни води в Чирпан