Градът | 04 Октомври 2017, 10:52

Мостовете край Габрово