Градът | 15 Септември 2017, 10:27

МРРБ издаде разрешение за строеж на междусистемната газова връзка Гърция – България за територията на областите Стара Загора, Хасково и Кърджали