Градът | 08 Септември 2017, 17:18

"Палфингер" откри нов учебен център в с. Тенево

Проектът е част от въвеждането на дуално обучение в България