Градът | 05 Юли 2017, 13:16

Ключови проекти за развитие на електропреносната инфраструктура