Градът | 04 Юли 2017, 09:46

Инж. Николай Чомаковски, управител на "Пайп систем": Продаваме марката "Пайп Систем", като поемаме пълна гаранция за изпълнението

Брой 3 на сп. ГРАДЪТ