Градът | 05 Юли 2017, 13:05

Ключови проекти за развитие на газовата инфраструктура