Градът | 14 Юли 2017, 11:05

Пречистването на отпадъчни води е приоритет на МОСВ