Градът | 10 Юли 2017, 09:15

Обсъдиха заданието на архитектурния конкурс Хотел към музей Етър