Градът | 27 Юни 2017

Заданието за концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площада "Св. Неделя" се "спъна" в транспортната схема за зоната

Обратно нагоре ↑