Градът | 27 Юни 2017, 18:00

Заданието за концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площада "Св. Неделя" се "спъна" в транспортната схема за зоната