Градът | 14 Юни 2017, 17:02

Цветна фигура с първия такт от "Одата на радостта"