Градът | 14 Юни 2017, 15:20

Осем оферти в търга за проектиране и рехабилитация на бул. "България"