Градът | 12 Юни 2017, 13:28

101 професионални гимназии ще бъдат модернизирани по ОП "Региони в растеж" 2014-2020