Градът | 12 Май 2017, 16:40

Д-р Емил Караиванов, кмет на Асеновград: Проектите на Асеновград целят качествена промяна в градската среда и привличане на инвестиции