Градът | 02 Май 2017, 16:47

Христо Щерев, председател на Сдружение "Български врати, прозорци и фасади": В обвивката на сградата трябва да се влагат само материали с оценено съответствие

Брой 2 на сп. ГРАДЪТ