Градът | 06 Април 2017

19 общини ще изграждат анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци

Новата процедура по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" е с бюджет 91,5 млн. лв.

Обратно нагоре ↑