Градът | 21 Ноември 2016, 11:31

Арх. Андрей Велинов, главен проектант на "Рила": Пълната реновация на най-големия български планински хотел вдига нивото на родния туризъм