Градът | 09 Септември 2016, 10:42

Железопътният тунел "Готард" в Швейцария

Сп. ГРАДЪТ, бр. 4, август-септември 2016