Градът | 08 Септември 2016, 13:33

Архитектурно бюро "Вамос": Първо място в международния конкурс за HYATT REGENCY SOFIA

Арх. Деян Дечев, архитектурно бюро "Вамос": Постигнахме хармонична фасада и пълноценни и независими функционални зони върху малка площ в исторически контекст