Градът | 02 Септември 2016, 12:37

11 кандидата за изграждане на ПСОВ в Добрич