Градът | 21 Юли 2016, 14:25

Околовръстият път на Ловеч ще се ремонтира през 2017 г.