Градът | 29 Януари 2016, 16:49

Община Плевен прекрати поръчката за изпълнител на ОУП на общината