Градът | 27 Януари 2016, 11:05

Прецизират критериите за допустимост на сградите по Националната програма за енергийна ефективност