Градът | 21 Декември 2015, 09:18

Българските градове – двигател на устойчив растеж

ОП "Региони в растеж" се базира на дългосрочна стратегия и ясни интегрирани планове за градско развитие на общините