Градът | 21 Декември 2015

Българските градове – двигател на устойчив растеж

ОП "Региони в растеж" се базира на дългосрочна стратегия и ясни интегрирани планове за градско развитие на общините

Обратно нагоре ↑