Градът | 07 Декември 2015, 13:17

Поощрителна награда: "Stewart Hollenstein", Австралия

Международен конкурса за идеен проект за нова сграда на Регионалната библиотека "Пенчо Славейков" във Варна.