Градът | 26 Ноември 2015

Конкурсът за библиотеката във Варна е максимално отворен, съвременен, достъпен и популярен

Арх. Анета Василева, арх. Жана Стоилова, арх. Николай Ангелов, арх. Христо Говедаров, архитектурна група WhAT Association, организатор на конкурса

Обратно нагоре ↑