Градът | 26 Октомври 2015, 10:23

Индустриалните проекти - основен двигател на икономиката

Панел 1 на Втора годишна конференция "Индустриално строителство и инвестиции", 20 октомври, Sofia Еvent Center