Градът | 28 Септември 2015, 15:01

Целият кампус е концентриран на едно място