Градът | 23 Септември 2015, 09:52

Инж. Асен Антов: Разработва се национален план за действие за въвеждането на интелигентни транспортни системи у нас