Градът | 20 Юли 2015, 11:46

Зелен град, зелени хора

Грамота и парична премия, категория "Градове", Калоян Карамитов, Антония Димитрова - УАСГ