Градът | 20 Юли 2015, 11:42

Town with a Skin

The City Academy Awards 2015 - Грамота и парична премия, категория "Градове", Петър Живков, Тодор Кесаровски - Delft University of Technologies