Градът | 29 Май 2015

Специалистите, използващи ГИС, трябва да бъдат добре обучени, по възможност от проектантите на софтуера

Обратно нагоре ↑