Градът | 09 Март 2015, 11:33

Университетът във Виена ми показа една друга перспектива

Елена Диамандиева, завършила програмата "Транспортно строителство на немски език" с двойна диплома - УАСГ - ТУ, Виена