Градът | 22 Януари 2015, 13:29

Положителни тенденции на пазара на архитектурни услуги в Европа