Градът | 22 Януари 2015, 10:32

Курортите могат да станат бенефициенти по оперативни програми