Градът | 22 Декември 2014, 09:41

Планът "Юнкер" предвижда 315 млрд. евро за възстановяване на икономическия растеж в Европа