Градът | 08 Септември 2014, 11:00

Боря Шапшалова

Студент по архитектура, УАСГ, шеста година