Градът | 08 Септември 2014, 10:56

Михаил Цоков

Архитект, "Ситискейп"