Градът | 01 Септември 2014, 10:51

Девет кандидата за поддръжката на уличното осветление в община Плевен