Градът | 02 Юли 2014, 14:24

Стратегия предвижда изграждане на високоскоростна оптична мрежа и прилагане на ИКТ в училища, университети и научни центрове