Градът | 28 Април 2014

Предложенията на МИП не са актуални по отношение оптимизирането на процедурите в устройственото планиране

Обратно нагоре ↑